Postime të reja

me kohë. drejtpërdrejt. relevante

Civili në terren

me kohë. drejtpërdrejt. relevante

Transparenca dhe përgjegjësia politike në fokusin e Civilit

Me agjendë jashtëzakonisht interesante, si për opinionin më të gjerë, ashtu edhe për anëtarët e ekipit të organizatës, në selinë e Civilit me shpejtësi bëhen përgatitjet e fundit për Seminarin për planifikim ...