Postime të reja

me kohë. drejtpërdrejt. relevante

Civili në terren

me kohë. drejtpërdrejt. relevante

Ekspertë dhë krijues të mendimit publik do të diskutojnë për identitetet

CIVIL – Qendra për liri e organizon panel diskutimin “Humbje e identitetit ose...?” sot (15 nëntor 2018), në hotel Siti Park, me fillim në ora 13. Dhjetëra ekspertë dhe krijues(e) ...