Postime të reja

me kohë. drejtpërdrejt. relevante

Civili në terren

me kohë. drejtpërdrejt. relevante

Kaloi edhe një javë dinamike e CIVIL -Qendrës për Liri dhe njësive dhe ekipeve organizuese të organizatës. Duke e marrë parasysh agjendën vazhdimisht të ngjeshur të organizatës, ekipi i Civilit ...