Postime të reja

me kohë. drejtpërdrejt. relevante

Civili në terren

me kohë. drejtpërdrejt. relevante

Tribuna e Civilit, fillim i luftës pa kompromis kundër shpërdorimit

Në tribunën “Fund shpërdorimit”, të cilën dje e organizoi CIVIL – Qendra për Liri, qytetaret dhe qytetarët e interesuar kishin mundësinë të njihen më hollësisht me kërkesat e Civilit për ...