CIVIL MEDIA është njësi organizuese e CIVIL – Qendrës për liri dhe në korniza të saja ndërton platforma mediale të ueb portaleve informative dhe projektuese qëllimi i vetëm i të cilës është të publikojnë lajmë të pavarura, informata, raporte, analiza dhe qëndrime, si dhe materiale edukative.

Njëkohësisht, CIVILMEDIA është njësi organizative që angazhohet për liri të shprehjes dhe lirive të mediave, që janë pjesë e përcaktimeve organizative.

Pasqyrim i projekteve mediale të CIVIL MEDIA:

(gjuhë maqedonase)

(gjuhë shqipe)

(gjuhë angleze)

(gjuhë  maqedonase, shqipe, angleze)

www.rtvcivil.mk

(video/audio portal)

www.slobodniizbori.info

www.zgjedhjetelira.info

(gjuhë maqedonase )

(gjuhë maqedonase,shqipe)

This post is also available in: MacedonianEnglish