ÇDO GJË QË DESHËT TË DINI PËR ZGJEDHJET

Me qëllim të kontributit ndaj forcimit të vetëdijes publike për të drejtën e votimit, si dhe për parregullsitë në proceset zgjedhore, Civili publikoi një varg tekstesh edukative për aspektet e ndryshme të proceseve zgjedhore.
Ky publikim është përzgjedhje e këtyre teksteve dhe paraqet vazhdim i kësaj iniciative të ekipit të Civilit.
Shpresojmë se me këtë publikim do të kontribuojmë për edukimin qytetar për të drejtën e votimit dhe proceset zgjedhore në përgjithësi, dhe posaçërisht e rekomandojmë për të gjithë bashkëpunëtorët, anëtarët, mbështetësit, gazetare/ët qytetarë dhe vëzhguese/it e Civilit.

Shkarko këtu

Print Friendly, PDF & Email