Европа - месечен весник посветен на европските вредности

„Европа е наш дом“ е сеопфатен проект на ЦИВИЛ за поддршка на интеграциите и промоција на европските вредности.

Добредојдовте во Европа е месечен весник посветен на европските вредности и човековите права. Во овој весник редовно ќе се објавуваат теми и текстови поврзани со интеграциските процеси на Република Северна Македонија, за европските вредности и човековите права, како и за активностите на Организацијата во овие области.

Европа излегува еднаш месечно во печатена и електронска форма.

Европа 01

Европа 02

Европа 03

Европа 04

Европа 05

Европа 06

Европа 07

Европа 08

 

Print Friendly, PDF & Email