Për identitetet, pa ndalesa, nga të gjitha aspektet

CIVILI do ta prezantojë publikimin “Humbje e identitetit ose… ? më 19 dhjetor 2018, në hotelin City Park me fillim në ora 13.

Identiteti dhe çështjet e identitetit janë çdo herë aktuale në diskursin publik, akademik dhe politik në botë. Në Maqedoni, këto çështje janë burim i ndarjeve dhe tensioneve serioze politike, posaçërisht pas Marrëveshjes historike të Prespës, mes Maqedonisë dhe Greqisë në qershor të vitit 2018.

Që të hidhet dritë mbi këto çështje nga aspekte të ndryshme, CIVILi e filloi projektin “Humbje e identitetit ose… ?” në partneritet me Fondacionin Hajnrih Bell nga Gjermania. Në projektin morën pjesë emra të shquar nga fusha e politikës, shkencës, mediave dhe shoqërisë qytetare.

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Macedonian