(Анти)корупција

Оваа издание е посветено на антикорупцијата односно предизвиците што ги носи борбата против корупцијата. Публикацијата претставува избор од содржини објавени во рубриката МИСЛА на www.civilmedia.mk од крајот на 2017 до средината на ноември, 2018 година.

Изборот е направен хронолошки, од најновиот текст кон најстариот и претставува своевиден водич низ јавната перцепција на корупцијата и антикорупциските процеси и проекти.

Download

 

Print Friendly, PDF & Email