МУНИЦИЈА НА ПАТ КОН СКОПЈЕ?

Според наши извори, овие фотогрфии се снимени пред околу еден час на патарина на патниот правец Тетово-Скопје.

rubber bullets 01Ако судиме според изгледот на сандаците, се наметнува прашањето, дали се работи за гумени куршуми или нешто далеку посериозно. И со која намена се?

rubber bullets 02

Print Friendly, PDF & Email