Емил Крстановски, МОТ: МАКЕДОНИЈА РАТИФИКУВАЛА 77 КОНВЕНЦИИ

Емил Крстановски, Меѓународна организација на трудот (МОТ): Република Македонија ратификувала 77 од над 180 конвенции на оваа меѓународна организација. Со тоа, државата е обврзана да ги почитува и спроведува. Тоа го подразбира спроведувањето и на осумте фундаментални конвенции со кои се регулираат правата на здружување и организирање, забраната за принудната работа, детскиот труд, еднаквите можности на мажите и жените, недискриминација при работа и еднакво плаќање.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=hPPrCoXfH7s[/youtube]

Прилогот го подготви редакцијата на ЦИВИЛ Медиа.
Новинарки: Арбана Ќерими и Биљана Јордановска
Уредник: Синиша Станковиќ

Прилогот е дел од проектниот сегмент Street Media и е дел од активностите на Иницијативата Социјална правда сега! која ја сочинуваат ЦИВИЛ - Центар за слобода и Македонска платформа против сиромаштија. Иницијативата е поддржана од Фондацијата Фридрих Еберт.

Print Friendly, PDF & Email