Пријави политички притисоци и мобинг

  • Овој формулар е наменет за откривање и превенција од политички притисок, мобинг или дискриминација. Податоците од овој формулар се чуваат во најстрога тајност. Претставник на ЦИВИЛ ќе ви се јави во рок од 3 дена по поднесувањето на овој формулар. Доколку сакате, можете да се јавите и да закажете средба со претставник на ЦИВИЛ на тел: 02 / 520 91 76.
  • Примери: Закани, навреди, притисоци, задолжително учество на протести, задолжително спроведување партиски задачи, дискредитирање, уназадување, барање пари за партиски и политички активности, итн.
  • Со ова потврдувам дека податоците изнесени во овој формулар се точни и веродостојни.
 

Верификација