Civili e dënon ashpër tejkalimin e autorizimeve policore

Policët duhet të dinë se koha e tërbimit ka mbaruar. Ka ardhur koha kur policia duhet ti mbrojë qytetaret dhe qytetarët, dhe jo interesat e deal-oriented fuqive!

CIVIL –Qendra për Liri ashpër e dënon tejkalimin e autorizimeve të disa policëve, të cilët në mënyrë kundërligjore i privuan nga liria aktivistët e partisë E Majta dhe gazetarin qytetar dhe bashkëpunëtorin e Civilit më 29 qershor, 2017. Tejkalimet e autorizimeveshihen qartë në video regjistrimet e bashkëpunëtorit të Civilit, si dhe nga deklaratat e dëshmitarëve.

Aktivistët me asgjë nuk e kanë rrezikuar sigurinë e askujt, as kanë qenë kërcënim ndaj jetës, shëndetit ose pronës së dikujt, ndërsa gazetari i ka shfrytëzuar të drejtat e veta të garantuara me kushtetutë dhe me ligj. Si përgjigje, policët i sulmuan dhe u lidhën pranga, pa asnjë bazë ligjore për atë akt. Kjo është për dënim!

Njëkohësisht, dëshirojmë ta shprehim befasinë tonë pozitive nga reagimi i Ministrisë për Punë të Brendshme. Ministri Oliver Spasovski dhe ndihmës ministri për kontrollë të brendshme kanë ndërmarë masa urgjente, gjatë uikendit, që ta zbardhin rastin dhe të marrin masa përkatëse sipas ligjit dhe standardeve. E përshëndesim dhe e mbështesim këtë mënyrë të re të punës.

Civili dot ë dorëzojë ankesë deri te MBP, në të cilën do të kërkojë pëprgjegjësi nga policët dhe eprorët e tyre.

Me forcimin e standardeve dhe mbajtjes së rreptë ndaj autorizimeve ligjore të policisë, besimi në këtë institucion do të rritet, dhe me atë edhe siguaria në gjihë vendin.

U bëjmë thirrje qytetareve dhe qytetarëve të apraqesin keqpërdorime dhe tejkalime të autorizimeve, si të policisë, ashtu edhe të gjithë bartësve të funksioneve publike, shërbimit të administratës publike dhe në çdo vend  ku vërehet shkelja e të drejtave dhe lirive të njeriut.

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Macedonian English